Værd at vide.

Barnet skrives op hos pladsanvisningen i Kommunen til et dagtilbud.
Ansøgningsskema og alt om tilskudsregler, kan hentes på Kommunernes´ hjemmeside.


Jeg laver en skriftlig pasningsaftale for hvert barn, som underskrives af mig og jer. Aftalen indeholder diverse praktiske oplysninger.

Der betales forud den sidste bankdag i måneden


Jeg sender hver måned en blanket til Kommunen omkring indmeldte børn i kommende måned og oplyser om, at jeg har modtaget tilskudsbeløbet fra jer.