Børnehavestart.

I vil  få tilbud om børnehaveplads, efter samme vilkår og regler, som børn optaget i det kommunale system, hvis dit barn vel at mærke står opskrevet på venteliste dertil og opfylder samme regler om anciennitet, som andre børn.

husk også i denne sammenhæng, at blive skrevet op på kommunen til en børnehaveplads straks efter barnets fødsel.

Her er vi ved Ulslev Strand for at samle sten.